DALYVAVIMO RENGINIUOSE SĄLYGOS/TAISYKLĖS

MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TERMINAI          

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiose Dalyvavimo renginyje sąlygose UAB “ULUS” toliau įvardijamas kaip Organizatoriaus, o registraciją atliekantis juridinis arba fizinis asmuo toliau įvardijamas kaip Dalyvis.

1.2. Šios Dalyvavimo renginyje sąlygos ir Dalyvio Organizatoriui pateikiama registracijos paraiška yra lygi dvišalei Organizatoriaus ir Dalyvio sutarčiai, kuriai taikomos visos su sutartimi susijusios juridinės pasekmės. Dalyvis, atlikdamas registraciją, patvirtina savo įsipareigojimą laikytis šių Dalyvavimo sąlygų.

 

 1. Dalyvio patvirtinimas

2.1. Organizatorius nurodo, kad dalyvauti renginyje gali aprangos, galanterijos, juvelyrikos, interjero, aksesuarų dizaineriai, taip pat dailininkai, stilistai ir kiti kūrėjai, kurių asortimentą sudaro Lietuvoje pagamintos prekės/paslaugos.

2.2. Renginyje negali dalyvauti juridiniai ar fiziniai asmenys, perparduodantys užsienio prekės ženklų prekes, taip pat prekes, kurios nėra sukurtos Lietuvos kūrėjų.

2.3. Organizatorius įsipareigoja vykdyti dalyvių atranką, įvertinus dalyvių prekių atitikimą mugės koncepcijai ir dalyvio įvaizdį.

2.4. Organizatorius pasilieką teisę argumentuotai atmesti renginio koncepciją neatitinkančius dalyvius raštiškai įvardinęs priežastis.

 

 1. Registracija ir apmokėjimo sąlygos

3.1. Renginio Dalyvis, norėdamas dalyvauti pasirinktame renginyje, privalo atlikti dalyvio registraciją oficialioje organizatoriaus internetinėje svetainėje www.ulus.lt.

3.2. Atlikdamas registraciją, Dalyvis savarankiškai pasirenka rezervuojamą vietą ir jos dydį iš registracijos formoje nurodyto vietų žemėlapio.

3.3. Organizatorius įsipareigoja renginio metu suteikti Dalyviui registracijos metu pasirinktą vietą, kuri turi atitikti registracijos formoje nurodytus parametrus.

3.4. Atlikdamas registraciją, Dalyvis privalo iš karto sumokėti Organizatoriui registracijos mokestį, numatytą renginio registracijos puslapio informacinėje skiltyje.

3.5. Registracijos mokesčiai surenkami www.ulus.lt svetainėje, naudojant atsiskaitymą per elektroninę bankininkystę.

3.6. Užpildžius Dalyvio registracijos formą bei apmokėjus registraciją, Dalyviui nurodytu el. paštu atsiunčiama sąskaita faktūra bei registracijos patvirtinimas.

3.7. Dalyviui gavus registracijos patvirtinimą laikoma, kad Dalyvis yra įtrauktas į dalyvių sąrašus ir turi teisę dalyvauti renginyje.

3.8. Po registracijos, tolimesnė informacija apie renginį yra siunčiama Dalyvio nurodytu el. paštu. Organizatorius įsipareigoja suteikti visą reikalingą informaciją, susijusią su renginiu.

 

 1. Įmokų grąžinimas

4.1. Dalyvis turi teisę susigrąžinti visą registracijos metu sumokėtą registracijos mokestį (galioja planuojantiems ir perkeltiems renginiams, tačiau negalioja renginį atšaukus dėl organizatoriaus kaltės) iki renginio likus ne mažiau nei 40 kalendorinių dienų .

4.2. Dalyvis turi teisę susigrąžinti 50% registracijos metu sumokėto registracijos mokesčio (galioja planuojantiems ir perkeltiems renginiams, tačiau negalioja renginį atšaukus dėl organizatoriaus kaltės) iki renginio likus ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų.

4.3. Dalyvio registracijos metu sumokėtas registracijos mokestis (galioja planuojantiems ir perkeltiems renginiams, tačiau negalioja renginį atšaukus dėl organizatoriaus kaltės) yra negrąžinamas iki renginio likus ne mažiau, kaip 10 kalendorinių dienų.

4.4. Dalyvis, norėdamas susigrąžinti sumokėtą registracijos mokestį, privalo el. paštu (oksana@ulus.lt) pateikti laisvos formos prašymą Organizatoriui. Raštiško pranešimo el. paštu data skaitoma, kaip faktinė prašymo pateikimo data, pagal kurią skaičiuojamas laikotarpis iki renginio datos.

4.5. Organizatorius įsipareigoja grąžinti Dalyviui sumokėtą registracijos mokestį per 14 darbo dienų, atsižvelgiant į Dalyvio prašymo pateikimo laiką ir tai, ar pagal Dalyvavimo renginyje sąlygas Dalyvis gali atgauti registracijos mokestį.

 

 1. Reklamos sklaidos taisyklės

5.1. Dalyviai įsipareigoja naudoti Organizatorių pateiktą reklaminę medžiagą savo reklaminėje kampanijoje socialinėje erdvėje.

5.2. Dalyvis privalo pateikti savo gaminių nuotraukas, kurios priklauso Dalyviui, ar kurių publikacijai Dalyvis turi autoriaus ar autoriaus atstovo sutikimą.

5.3. Organizatoriaus pasilieka teisę naudoti Dalyvio atsiųstas gaminių nuotraukas reklaminėse kampanijose, kuriose pateikiama informacija apie organizuojamus renginius.

5.4. Pateikdamas nuotraukas, Dalyvis sutinka, kad jo nuotraukos būtų viešinamos visuose organizatoriaus reklamos kanaluose.

5.5. Organizatorius įsipareigoja pasamdyti fotografą, kuris įamžintų renginio akimirkas ir pasidalinti nuotraukomis su renginio dalyviais.

 

 1. Sutikimas naudoti atvaizdą

6.1. Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Dalyvis neatšaukiamai sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei jo balsas, atvaizdas, nuotrauka bus naudojami renginio transliacijos metu, renginio vaizdo įraše, nuotraukose ar naudojant jau sukurtas ir dar tik būsimas informacines technologijas. Ši medžiaga renginio organizatorių gali būti naudojama neribotą laiką.

6.2. Kiekvienas lankytojas ir dalyvis atsisako bet kokių teisių ir veiksmų, leidžiančių prieštarauti aukščiau išdėstytam informacijos naudojimui.

6.3. Dalyvis, nenorintis, kad renginio metu jį fotografuotų arba filmuotų, turi apie tai pranešti Organizatoriui raštu, el. paštu info@ulus.lt

 

 1. Dalyvio įsipareigojimai renginio vietoje

7.1. Dalyvis įsipareigoja įsirengti tvarkingą prekybos vietą, iš anksto suderintą su Organizatoriumi, kuri neviršija dalyvio pasirinkto ploto, bei palaikyti švarą ir tvarką savo prekybos vietoje viso renginio metu.

7.2. Įrangos/prekių išsikrovimo ir susikrovimo metu dalyviai privalo vadovautis organizatorių pateikta informacija ir bendromis vietos, kurioje vyksta renginys, taisyklėmis.

7.3. Dalyvis yra asmeniškai atsakingas už savo gaminius jų atvežimo, išvežimo metu, jų apsauga prieš renginį, renginio darbo metu ir renginiui pasibaigus.

7.4. Dalyvis, be išankstinio trišalio suderinimo, neturi teisės užimti šalia esančio Dalyvio ploto.

7.5. Dalyviui, be išankstinio trišalio suderinimo, draudžiama savavališkai pertvarkyti mugės organizatoriaus paruoštus stendus, reklamines iškabas ir kitą renginio įrangą ar atributiką.

7.6. Dalyviui prekybos vietoje draudžiama: kalti, gręžti, klijuoti, dažyti ar žymėti nenusiplaunančiais dažais vietos objektus.

7.7. Dalyviui be išankstinio trišalio suderinimo draudžiama demontuoti savo prekybos vietą nepasibaigus numatytoms renginio valandoms. Pažeidimas fiksuojamas be išankstinio perspėjimo ir Dalyviui gresia bauda iki 500€.

7.8. Dalyvis privalo laikytis Organizatorių pateiktų išsikraustymo taisyklių ir palikti Organizatoriaus paskirtą vietą nepakitusios būklės.

7.9. Dalyvis privalo laikytis renginio vietos vidaus taisyklių. Draudžiama triukšmauti, leisti muziką ir kitaip trikdyti viešąją tvarką.

 

 1. Papildoma įranga

8.1. Dalyvis turi teisę, nemažiau kaip 1 darbo diena iki renginio už papildomą mokestį užsisakyti papildomą įrangą, kuri bus suteikta renginio vietoje. Papildomą įrangą sudaro kėdės, stalai, kabyklos.

8.2. Dalyvis, norėdamas užsakyti papildomą įrangą, privalo kreiptis el. paštu (oksana@ulus.lt) į Organizatorių. Įrangos užsakymo klausimai derinami atskirai nuo registracijos, raštu tarp Dalyvio ir Organizatoriaus.

8.3. Dalyvis, norintis užsisakyti papildomą įrangą renginio metu, moka 20% didesnę įrangos nuomos kainą, nei užsakant prieš renginį.

8.4. Organizatorius įsipareigoja paruošti Dalyvio užsakytą ir apmokėtą papildomą įrangą Dalyvio prekybos vietoje renginyje.

 

 1. Dalyvio reklamos pozicionavimas renginio vietoje

9.1. Dalyvis turi teisę reklamuoti tik savo produkciją ir tik Organizatoriaus paskirtoje vietoje.

9.2. Dalyvis turi teisę skelbti apie nuolaidas savo stende. Tai turi būti raktiniai nuolaidų žodžiai ( pvz. akcija, nuolaidos, % ,pigiau, paskutiniai vienetai, išpardavimas ir kita).

9.3. Dalyviui neleidžiama savo ar kitose prekybos vietose pozicionuoti plakatų ar reklaminės spaudos su konkrečiomis kainomis/skaičiais (pvz. viskas po 10 Eur; Nuo 10 iki 40 eur; Suknelės po 30 Eur ir kita.). Prekių kainos gali būti nurodytos tam skirtose gaminio etiketėse arba teiraujantis parduodančio asmens.

 

 1. Leidimo verstis veikla dokumentai

10.1. Dalyvis, atlikdamas registraciją, prisiima visą atsakomybę už visus savo ar savo įmonės leidimus prekiauti ar verstis veikla.

10.2. Renginio metu, Dalyvis privalo turėti visus leidimus verstis veikla ar prekiauti patvirtinančius dokumentus (verslo liudijimas, individualios veiklos pažyma, įmonės dokumentai, higienos pažymėjimai ir kt).

10.3. Organizatorius nereikalauja registracijos metu pateikti auksčiau minėtų dokumentų. Jie gali būti reikalingi renginio metu, vykstant valstybinių institucijų patikrinimui.

10.4. Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, firmos, prekybos ženklų ar kitokių nuosavybės teisių pažeidimo, susijusios su dalyvio eksponuojamomis/parduodamomis prekėmis ar paslaugomis.

 1. Organizatoriaus įsipareigojimai renginio vietoje

 

11.1. Organizatorius įsipareigoja renginio metu suteikti Dalyviams informaciją apie jų prekybos vietą, parkavimosi aikštelės, viešųjų erdvių vietas bei informuoti Dalyvius apie renginio patalpų taisykles.

11.2. Organizatorius įsipareigoja renginio vietoje įrengti ir perduoti Dalyviui jo prekybos vietą. Vieta turi atitikti visus parametrus, kokius registracijos formoje nurodė Dalyvis. Jei Dalyvis užsisakė papildomą įrangą, Organizatorius privalo ją suteikti renginio vietoje.

11.3. Organizatorius įsipareigoja įrengti tokį persirengimo kabinų skaičių, koks yra nurodytas pagrindiniame renginio plane, tačiau pasilieka teisę keisti kabinų išdėstymo vietas.

11.4. Organizatorius turi teisę keisti renginio vietą ir laiką tik iš anksto informuojant Dalyvius. Jei dėl renginio vietos ar laiko pakeitimo Dalyvis negali dalyvauti renginyje, jis turi teisę per 3 d.d. nuo pranešimo gavimo raštu atsisakyti dalyvauti renginyje. Tokiu atveju dalyvio sumokėti mokesčiai yra grąžinami.

 

 1. Pažeidimai ir ginčai

12.1. Dalyvis, įvykdęs šių taisyklių pažeidimą ar pažeidęs renginio patalpų savininko taisykles, sugadinęs prekybos vietoje esantį inventorių, įsipareigoja atlyginti dėl jo pažeidimo atsiradusią turtinę žalą.

12.2. Organizatorius raštu įsipareigoja informuoti Dalyvį apie padarytus pažeidimus per 5 darbo dienas po renginio.

12.3. Organizatorius ir Dalyvis sutinka, kad abi šalys pirmiausia sprendžia atsiradusias problemas abipuse iniciatyva, laikantis sąžiningumo principų.

12.4. Už viešosios tvarkos pažeidimus ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą Dalyvis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Toliau naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su slapukų naudojimu. daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close